Kimdir? (Biyografi)

Ticaret, sanat, siyaset ve edebiyat tarzı alanlarda tanınmış kişilerin hayatlarını, başarılarını, eserlerini okuyucuya duyurmak nedeni ile tarafsızca, sade bir dille ve bir görüş ile kaleme alınan yazılara biyografi denir. Biyografilerde özellikle kişinin görüşleri, eserleri, hayatı, kişiliği konu edilir. Örneklere ve belgelere dayandırılarak oluşturulan biyografiler meslek ve sanat alanındaki tarihçiler açısından önemli kaynaklardır. Ünlü insanların hayatlarını ele alan ve roman şeklinde işleyen edebi eserler biyografik roman adı verilir. Tarihte vefat eden kişinin yapıtlarını ve hayatını öven cenaze törenindeki konuşmalar hayat hikayelerinin ilk örnekleri arasındadır. Biyografi türünün büyük yazarı kimdir sorusunu cevaplandırmak gerekirse, Yunan edebiyatından olan Plutarkos’tur. 20. yüzyılda Batı da çevreyi veya aileyi ele alan kapsamlı bir şekilde biyografik eserler kaleme alınmaya başlanmıştır.

Yandex.Metrica